Adam Gorszanów - Członek Zarządu

Lat 50, przedsiębiorca, prezes zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 roku  Przewodniczący Rady Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej SA. Prezes Towarzystwa Gospodarczego Sprzedawców Polskiego Węgla.

W latach 1990-1994 współtworzył odradzający się samorząd terytorialny w Gliwicach; radny i członek Zarządu Miasta. Członek Zarządu stowarzyszenia Pokolenia NZS.

Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Geologicznego oraz Rady Fundacji Gospodarki Rynkowej.

Członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska.