O Izbie

Izbę powołały w dniu 20 kwietnia 2012 r., podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu węglem, na Walnym Zebraniu Założycielskim w Katowicach.

Bezpośrednim impulsem utworzenia Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla było objęcie sprzedaży wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym. W swojej obecnej formie stanowi o poważne zagrożenie dla naszej działalności i grozi poważnymi konsekwencjami dla  przyszłości naszych firm.

Do głównych zadań Izby należą:
- Prezentowanie wobec organów Państwa interesów naszego środowiska w zakresie rozwiązań gospodarczych , prawych i podatkowych
- Integrację naszego środowiska gospodarczego i  w sprawach szczególnej wagi wypracowywanie stanowiska wobec władz państwowych i krajowych producentów węgla
- Promocję polskiego węgla w kraju i za granicą.
- Kreowanie i wspieranie wszystkich inicjatyw służących budowaniu pozytywnego wizerunku sprzedawców węgla,  a zwłaszcza  promowanie rzetelności w prowadzeniu działalności oraz związanych z nią zasad etycznych.
- Służenie członkom Izby pomocą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz  prowadzenie monitoringu rynku sprzedaży węgla.