Nowy Sącz nie mógł zakazać palenia węglem w piecach – wyrok WSA

Wprowadzając zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych na cele grzewcze, rada miasta przekroczyła swoje kompetencje – orzekł sąd. W uchwale z 17 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz-8″ Rada Miasta postanowiła, że w gospodarce cieplnej „obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych”, do których zalicza się m.in.