Zaczęło się odliczanie dni do wejście w życie przepisów dotyczących norm jakości dla węgla i pozostałych paliw stałych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została wczoraj opublikowana w dzienniku ustaw pod pozycją 1654. Oznacza to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 12 września 2018 r.

Pozostało bardzo mało czasu na przygotowanie się do obowiązków wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Część obowiązków jakie nakłada ustawa zacznie obowiązywać już od 12 września. Nie wpłynie na to brak rozporządzeń wykonawczych, które obecnie są jeszcze w trakcie konsultacji społecznych.

To bardzo ważne, żeby sprzedawcy węgla dostosowali się do nowych obowiązków. Za naruszenie przepisów ustawy grożą kary grzywny, w zależności od rodzaju i kwalifikacji danego naruszenia, od 10 tyś zł do 1 mln zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w przypadku uchybień formalnych przepisy przewidują kary od 10 tyś zł do 100 tyś zł.

Zwłaszcza ostatnia sankcja jest warta uwagi. Oznacza ona bowiem, że w przypadku stwierdzenia uchybienia formalnego na sprzedawcę węgla zostanie nałożona kara w minimalnej wysokości 10 tyś zł bez względu na wartość transakcji, przy której doszło do tego uchybienia – zwraca uwagę Łukasz Janiga, główny ekspert serwisu NormyDlaWegla.pl.

Najpóźniej od 12 września 2018 r., pod groźbą kar zaczną obowiązywać pierwsze ograniczenia w zakresie możliwości sprzedaży i importu niektórych paliw stałych. Przykładowo nie będzie można sprzedawać do gospodarstw domowych mułów węglowych oraz flotokoncentratów.

Od 12 września 2018 roku zaczną obowiązywać również nowe obowiązki formalne. W przypadku sprzedaży do nabywcy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży (np. pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi), powstanie obowiązek uzyskania kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego (np. kopii potwierdzenia prowadzenia działalności jako PPW). Kopię otrzymanego dokumentu trzeba będzie przechowywać przez 5 lat licząc od dnia ich przekazania.

Zdajemy sobie sprawę, że presja czasu jest ogromna. Dlatego obecnie kładziemy nacisk na szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, która ma budować świadomość nowych wyzwań dla sprzedawców węgla. Trwają również zapisy na specjalnie przygotowany cykl szkoleń. Najbliższe odbędą się jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, a więc 7 września (Katowice), 10 września (Łódź) i 11 września (Wrocław) – komentuje Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, organizacji skupiającej firmy obsługujące w Polsce ponad 350 składów opału.

Niestety wciąż można zaobserwować, że świadomość nowych regulacji jest bardzo mała. Od tego czy sprzedawcy węgla będą właściwie przygotowani zależeć będzie czy uda się im uniknąć bardzo dotkliwych kar.