Nowe projekty, załączniki, uzasadnienia + OSR zostały już umieszczone na RCL.

Termin zgłaszania uwag 21 sierpnia (wtorek).

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294809

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294810/katalog/12412060#12412060

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294811/katalog/12412093#12412093

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314904/katalog/12528011#12528011