Normy Jakości Węgla

Stanowisko Izby

Aktualności

Normy: Rozporządzenia ponownie w konsultacjach

Nowe projekty, załączniki, uzasadnienia + OSR zostały już umieszczone na RCL. Termin zgłaszania uwag 21 sierpnia (wtorek). Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294809 Projekt...

czytaj dalej

Uwagi IGSPW do Ministra Energii ws. Norm Jakości dla Węgla 12/02/2018r.

Katowice, dnia 12 lutego 2018 roku                                                                                         MINISTERSTWO ENERGII                                                                                          Minister Energii Sz. P. Krzysztof...

czytaj dalej

Uwagi IGSPW do Ministra Energii ws. Norm Jakości dla Węgla 23/04/2018r.

Katowice, dnia 23 kwietnia 2018 roku   MINISTERSTWO ENERGII                                                                                          Minister Energii Sz. P. Krzysztof Tchórzewski Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa   Szanowny Panie Ministrze, W związku...

czytaj dalej

Węgiel: półroczna karencja w stosowaniu kar za sprzedaż surowca złej jakości

Węgiel: półroczna karencja w stosowaniu kar za sprzedaż surowca złej jakości

Sprzedawcy węgla postulują wprowadzenie półrocznej karencji w stosowaniu kar za sprzedaż surowca, niespełniającego wymogów procedowanej właśnie w Senacie ustawy dotyczącej jakości paliw. Liczą też na wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy z 14 do 30 dni po jej publikacji. Chodzi o przyjętą 5 lipca br.

Rada gminy nie może zakazać palenia węglem

Rada gminy nie może zakazać palenia węglem – Prawo i finanse

Uchwały antysmogowe to kompetencja sejmików (fot. Fotolia) Rada gminy nie ma kompetencji do uchwalania zakazów stosowanie w urządzeniach grzewczych określonych rodzajów paliwa – orzeł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Uchwały antysmogowe to kompetencja sejmików. Rada gminy nie może zakazywać palenia określonym rodzajem paliw. Przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu.