Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy już rejestrację uczestników naszego cyklu szkoleń dla sprzedawców węgla, dotyczących nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych.

Ich celem jest przedstawienie najważniejszych kwestii prawnych i praktycznych związanych z nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która została podpisana 7 sierpnia 2018 przez Prezydenta RP.

Ustawa zacznie obowiązywać już we wrześniu, dlatego zostało bardzo mało czasu, aby nie tylko zapoznać się z wprowadzanymi zmianami, ale też odpowiednio przygotować się do nowych wymogów.

Warto pamiętać, że nowelizacja wprowadzi zmiany regulacyjne, które będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów prowadzących obrót węglem oraz wprowadza system bardzo restrykcyjnych kar za naruszenie nowych obowiązków.

Szkolenia objęte są patronatem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, a ich program został przygotowany w oparciu o wątpliwości zgłaszane przez firmy zrzeszone w Izbie. Patronami wydarzeń są również: Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp.  z o.o., obecnie jedno z największych akredytowanych laboratoriów w Polsce, wyspecjalizowane w badaniu paliw stałych oraz Layer-Janiga sp. k.–kancelaria prawno-podatkowa, specjalizująca się w obsłudze m.in. podmiotów z sektora paliwowego i surowcowego.

W załącznikach przesyłamy Państwu ulotkę z dodatkowymi informacjami o szkoleniu i warunkach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełniony skan można odesłać na adres lp.al1563382526gewal1563382526dymro1563382526n@tka1563382526tnok1563382526.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.normydlawegla.plna której również można zarejestrować się na szkolenie.

Z poważaniem,

Łukasz Horbacz

Prezes IGSPW