Kierunek rządu – gospodarka niskoemisyjna. Izba broni węgla.

niedziela, 29 marzec 2015 19:48

27 marca 2015 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przy współudziale Ministra Gospodarki odbyło się III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej - "Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna".

Otwierając konferencję minister Maria Wasiak powiedziała: - "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej zostało uznane za jedno z kluczowych, strategicznych zadań gospodarki unijnej. Rozumianej nie tylko jako element podnoszenia komfortu życia mieszkańców w Europie, ale również jako element innowacyjności, agresywnej konkurencyjności gospodarki Unii jako całości".

W październiku ub.r. przywódcy państw UE przyjęli nowy pakiet klimatyczny, który ma obowiązywać w latach 2020-2030. Zakłada on m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 40 proc. oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27 proc. W trakcie negocjacji wprowadzono do niego tzw. mechanizmy solidarnościowe, które mają pomagać gospodarkom wysokoemisyjnym w dostosowywaniu się do założeń pakietu. Uzgodniono m.in. utworzenie funduszu modernizacji energetyki,  który będzie przeznaczony na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i modernizacją energetyki.

Przedstawicielka resortu gospodarki Małgorzata Mika-Bryska powiedziała, że Polska dysponować w tym zakresie będzie kwotą między 8 a 12 mld zł.

To nie jedyne środki przeznaczone na poprawę standardu życia Polaków w zakresie ochrony powietrza. "W zbliżającej się perspektywie mamy bardzo wysoki budżet na działania z tym związane  - zaznaczyła minister Wasiak , dodając, że niezwykle ważne jest właściwe zagospodarowanie tych pieniędzy.

W latach 2014-2020 największym źródłem funduszy UE dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał m.in. projekty związane z ochroną środowiska, energetyką i gospodarką niskoemisyjną.

Jedynym reprezentantem branży węglowej na forum był prezes Izby Adam Gorszanów uczestniczący w panelu – Jaki model Funduszu Modernizacji (energetyki) jest właściwy?

Podkreślił on, że projekty w zakresie niskoemisyjnych technologii spalania do których przymierza się rząd, nie są kompletnie uwzględniane w programach restrukturyzacyjnych śląskiego górnictwa. Spółki węglowe zakładają wzrost sprzedaży węgla dla odbiorców rozproszonych (indywidualnych), kiedy ten segment będzie się gwałtownie kurczył za sprawą wprowadzanych  ograniczeń administracyjnych.

Zwrócił tez uwagę na zły sposób komunikacji ze społeczeństwem  proponowanych rozwiązań prawnych związanych z niską emisją. Do opinii publicznej dochodzą jedynie poglądy skrajne – ekologów zdecydowanie przeciwnych paliwom kopanym, oraz grup wpływu traktujących to jako zamach na górnictwo i suwerenność energetyczną Polski. Obywatele uważają. że to oni zapłacą koszty wprowadzania nowego restrykcyjnego prawa narzuconego polityką klimatyczną UE.

W wystąpieniach panelistów nie pojawiały się propozycje dla nowego wykorzystywania węgla w gospodarce Polski.