Program poprawy powietrza wyeliminuje węgiel

wtorek, 10 marzec 2015 14:35

Rozpoczęły się  konsultacje dla Krajowego Programu Ochrony Powietrza przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Ten dokument w sposób jednoznaczny określa węgiel kamienny jako przyczynę nadmiernej emisji w Polsce – „za obecny stan jakości powietrza odpowiedzialna jest głównie tzw. niska emisja, pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego zarówno indywidualne źródła wytwarzania ciepła i przygotowywania ciepłej wody, jak również małe ciepłownie komunalne, a także transport”. Węgiel jako podstawowe paliwo do produkcji energii cieplnej wykorzystuje 41% gospodarstw domowych.

Autorzy projektu stwierdzają, że wykorzystywane 7,5 mln kotłów i pieców na paliwa węglowe odpowiada za 88% zanieczyszczeń pyłem PM10, 86% pyłem PM2,5 oraz 98% benzopirenem B(a)P.

Prawo europejskie postawiło przed Polską obowiązek zasadniczego obniżenia wartości zanieczyszczeń w powietrzu. Np. dla pyłu PM2,5 w terminie do 1 stycznia 2020 roku należy obniżyć emisyjność do poziomu 18μg/m³. Z obecnego średniego  poziomu 25μg/m³ oznacza to 30% redukcję. Przekładając to na zużycie o  tyle ma się zmniejszyć wielkość zużywanego węgla w tzw. niskiej emisji. Czyli z obecnych 13 mln ton nastąpi spadek do poniżej 9,5 mln ton.

Szczegółowo kwestię ograniczeń w wykorzystywaniu węgla w ogrzewnictwie indywidualnym będziemy omawiać konferencji zorganizowanej przy okazji Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Katowicach.

W załączeniu projekt programu:

Krajowy Program Ochrony Powietrza - projekt