Udana akcja ekologiczna Izby

poniedziałek, 09 marzec 2015 14:14

Zarząd Izby otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, potwierdzenie swojej pozytywnej oceny akcji, którą wspólnie przeprowadzono (pismo w załączeniu poniżej).

Akcja PALĄC ŚMIECI – TRUJESZ DZIECI służąca podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, wpisuje się tym samym w programy edukacyjne współfinansowane przez WFOŚiGW.

Akcja ta będzie kontynuowana w roku 2015.

Prosimy członków Izby prowadzących działalność  poza województwem śląskim, o zgłoszenie swojego akcesu do kolejnej kampanii. Szczegółowe informacje na ten temat będą Państwu przekazane na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 21 kwietnia w Katowicach.

Rekomendacja WFOŚ Katowice