Węgiel dla Ciebie

27 marca 2015 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przy współudziale Ministra Gospodarki odbyło się III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej - "Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna".

Otwierając konferencję minister Maria Wasiak powiedziała: - "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej zostało uznane za jedno z kluczowych, strategicznych zadań gospodarki unijnej. Rozumianej nie tylko jako element podnoszenia komfortu życia mieszkańców w Europie, ale również jako element innowacyjności, agresywnej konkurencyjności gospodarki Unii jako całości".

Rynek węgla w radiowej jedynce

piątek, 13 marzec 2015 15:53

12 marca 2015 roku w porannej audycji pierwszego programu Polskiego Radia wyemitowano rozmowę z Prezesem Izby Adamem Gorszanów dotyczącą bieżącej sytuacji na rynku węgla w Polsce i preferencji konsumentów w tym zakresie.

Rozpoczęły się  konsultacje dla Krajowego Programu Ochrony Powietrza przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Ten dokument w sposób jednoznaczny określa węgiel kamienny jako przyczynę nadmiernej emisji w Polsce – „za obecny stan jakości powietrza odpowiedzialna jest głównie tzw. niska emisja, pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego zarówno indywidualne źródła wytwarzania ciepła i przygotowywania ciepłej wody, jak również małe ciepłownie komunalne, a także transport”. Węgiel jako podstawowe paliwo do produkcji energii cieplnej wykorzystuje 41% gospodarstw domowych.

Udana akcja ekologiczna Izby

poniedziałek, 09 marzec 2015 14:14

Zarząd Izby otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, potwierdzenie swojej pozytywnej oceny akcji, którą wspólnie przeprowadzono (pismo w załączeniu poniżej).

Akcja PALĄC ŚMIECI – TRUJESZ DZIECI służąca podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, wpisuje się tym samym w programy edukacyjne współfinansowane przez WFOŚiGW.

Akcja ta będzie kontynuowana w roku 2015.

Górnicza Solidarność

poniedziałek, 28 lipiec 2014 14:09

Jak podaje portal górniczaslidarnośc.pl do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla - wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. - Mam nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców - mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej "Solidarności".

Do 30 października br. ma powstać w każdym powiecie powstanie „państwowy skład węgla”.

5 czerwca br. premier Donald Tusk zapowiedział zbudowanie państwowego systemu handlu węglem. Jak wyjaśnił wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz w Programie 1 Polskiego Radia, rząd chce, aby do 30 października tego roku Państwowe Składy Węgla powstały w każdym powiecie. W planie jest upaństwowienie  30% obrotu węglem na rynku krajowym.

Jak podaje Rzeczpospolita

wtorek, 01 lipiec 2014 11:39

Jak podaje Rzeczpospolita tylko od stycznia do kwietnia wwieziono do Polski 2,5 mln ton węgla ze wschodu, aż o 32 % więcej niż przed rokiem, według danych Eurostatu średnia cena węgla rosyjskiego wyniosła 279,6 zł za tonę w porównaniu do średniej ceny sprzedaży 288,06 zł za węgiel polski.

Zarząd Izby w dniu 12 maja br. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z pismem odnoszącym się do zarzutów, iż sprzedawcy węgla zawyżają ceny na rynku krajowym. Ma to powodować spadek konkurencyjności polskiego węgla w stosunku do opału importowanego. Zwrócił się również z prośbą o większego zaangażowania w proces porządkowania rynku opałowego; poprzez certyfikację węgla i sprzedawców oraz walkę z nieuczciwą konkurencją węgla importowanego na rynku.

Zachęcamy się do zapoznania z artykułem Państwa Jerzego Czechowskiego i Magdaleny Maliszewskiej dotyczącym uchwały sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w mieście Kraków, opublikowanym przez Głos Podhalański.

Jak podaje PAP Węgiel sprzedawany przez składywęgla.pl nie miał takich właściwości, o jakich zapewniała spółka - stwierdziła w wynikach prowadzonego postępowania UOKiK. Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd m.in. co do kaloryczności surowca. Nałożona kara to blisko 500 tys. zł.

Strona 1 z 2