NIK: Samochody to większy problem miast niż emisja z domowych pieców – Urbnews.pl

W największych miastach Polski zanieczyszczenie powietrza przez transport samochodowy stanowi większy problem niż emisja pyłów z domowych pieców i kotłowni. O problemie dyskutowali zaproszeni do Najwyższej Izby Kontroli eksperci podczas konferencji „Aglomeracje miejskie – wpływ transportu drogowego na jakość powietrza”. W skali kraju samochody odpowiadają za niewielką liczbę przekroczeń poziomu zanieczyszczeń.