Instrukcja Świadczenia Usługi „Newsletter Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla”

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Usługa „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom, automatyczne otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji na temat wszelkich zmian i nowości w zakresie funkcjonowania Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, jak również na temat wszelkich najważniejszych wydarzeń z branży oraz działaniach podejmowanych przez Izbę w zakresie przedmiotu jej działalności.
 2. Korzystanie z usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” jest dobrowolne i bezterminowe. Udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej brak ich udostepnienia oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi świadczenie a rzecz danego podmiotu, usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”.
 3. Subskrybentem usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym w szczególności firmy.
 4. W celu świadczenia usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”, IGSPW pozyskuje od osób zainteresowanych otrzymaniem usługi (subskrybentów), dane w postaci:
  a) imię (w przypadku osób fizycznych),
  b) nazwisko (w przypadku osób fizycznych),
  c) nazwa (w przypadku innych podmiotów),
  d) adres poczty elektronicznej.
 5. Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji do usługi Newsletter.
 6. Treść Polityki Prywatności obowiązującej w IGSPW dostępna jest na stronie internetowej Izby, po kliknięciu na link: „Polityka Prywatności”.
 7. Administratorem danych jest Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 14, 40-955 Katowice, KRS 0000445236, NIP 6342814803, Regon 243157271.
 8. Dane osobowe, zbierane są przez IGSPW wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”.
 9. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści, możliwość ich aktualizacji, zmiany lub usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Informacje dotyczące dostępu, modyfikacji i usunięcia danych zamieszczono w polityce prywatności IGSPW, udostępnionej na stronie internetowej Izby pod adresem http://www.polski-wegiel.pl/.

PROCES REJESTRACJI:
Usługa „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób (subskrybentów). W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. Wejść na stronę internetową o adresie http://www.polski-wegiel.pl/
 2. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: INSTRUKCJA ŚWIADCZENIA USŁUGI „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” oraz „Polityką Prywatności”.
 3. Aby wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz należy:
  a) w polu o nazwie „Imię” wpisać imię subskrybenta,
  b) w polu o nazwie „Nazwisko” wpisać nazwisko subskrybenta,
  c) jeżeli subskrybentem jest firma, można pominąć pola „imię” i „nazwisko”, wypełniając jedynie pole „nazwa”; wówczas w polu „nazwa” należy wpisać pełną nazwę podmiotu,
  d) w polu „e-mail” wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 14, 40-955 Katowice, KRS 0000445236, NIP 6342814803, Regon 243157271, w celu korzystania z prowadzonej przez Izbę usługi „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie znajdującego się przy akceptowanej treści pola wyboru;
  f) potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią INSTRUKCJI ŚWIADCZENIA USŁUGI „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA” oraz „Polityką Prywatności”, poprzez zaznaczenie znajdującego się przy akceptowanej treści pola wyboru.
  g) kliknąć na przycisk „Zapisz się do Newslettera”. Po zapisaniu się, na wskazany adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania wskazanego adresu e-mail do listy subskrybentów Newslettera.
  h) Kliknięcie na link podany w przesłanej wiadomości e-mail, przeniesie Państwa na stronę internetową Izby. Poprawne zweryfikowanie adresu spowoduje automatyczne dodanie subskrybenta do listy subskrybentów Newslettera. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail Izba przesyłać będzie treści kolejnych edycji Newslettera.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Każda wiadomość przesłana w ramach usługi Newsletter, winna być opatrzona następującą informacją:
Niniejszą informację o działalności Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, otrzymaliście Państwo, ponieważ adres e-mail na który wiadomość ta została przesłana, został wpisany na listę subskrybentów Newslettera Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach. Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać w przyszłości naszych newsów oraz informacji o naszej działalności, prosimy o usunięcie swojego adresu e-mail z naszej listy subskrybentów, poprzez wysłanie nam takiej deklaracji na adres mailowy, lub poprzez kliknięcie na poniższy link:

WYPISZ SIĘ Z NEWSLETTERA

PROCES MODYFIKACJI LUB USUNIĘCIA ZAREJESTROWANYCH DANYCH:

 1. W celu zmiany danych, prosimy o przesłanie IGSPW na adres mailowy lp.le1550308779igew-1550308779ikslo1550308779p@ofn1550308779i1550308779, informacji o zmianie danych. Informacja taka powinna zawierać dane w postaci:
  a) dotychczasowe dane: imię i nazwisko (lub nazwa) adres e-mail,
  b) oświadczenie o nowych danych: „Oświadczam iż uległy zmianie moje dane w postaci …………….. . Aktualne dane to ………………… . Proszę o aktualizację danych.”.
  Powyższe oświadczenie można przesłać również w wersji papierowej, pocztą na adres Izby, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice.
 2. W celu wypisania się z Newslettera, co równoznaczne będzie z usunięciem e-maila danego subskrybenta z bazy adresów subskrybentów Newslettera, należy otworzyć dowolną z otrzymanych od IGSPW wiadomości newsletter i kliknąć na podany w dolnej części wiadomości link o nazwie „Wypisz się z Newslettera” . Po kliknięciu w link, otworzy się strona naszego serwisu, gdzie widniał będzie tekst z prośbą o potwierdzenie Państwa decyzji, poprzez kliknięcie w przycisku „Rezygnuję z Newslettera”. Po kliknięciu w przycisk, czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie do danej osoby, kolejnych edycji Newslettera.
 3. Ponadto, chcąc wypisać się z Newslettera, można również przesłać IGSPW na adres mailowy lp.le1550308779igew-1550308779ikslo1550308779p@ofn1550308779i1550308779, informacji o żądaniu wypisania z Newslettera. Żądanie takie winno zawierać dane w postaci: imię i nazwisko (lub nazwa) adres e-mail, oraz tekst: „Oświadczam że rezygnuję z usługi Newsletter”. Powyższe oświadczenie można przesłać również w wersji papierowej na adres Izby, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice.

ZMIANY INSTRUKCJI ŚWIADCZENIA USŁUGI „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej INSTRUKCJI ŚWIADCZENIA USŁUGI „NEWSLETTER IZBY GOSPODARCZEJ SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA”. W przypadku dokonania zmiany instrukcji, IGSPW poinformuje o tym fakcie subskrybentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.