W załączeniu apel Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi dotyczący sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno – bytowego. Zarząd IGSPW jest zgodny z postulatem Pana Marszałka i prosi firmy członkowskie o powstrzymania się od sprzedaży mułu i flotu węglowego w sektorze komunalno-bytowym.