Lubuska Uchwała Antysmogowa

Lubuska UAS - Stanowisko Izby

Aktualności

Strażnicy mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej

Strażnicy mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej – Śląskie walczy ze smogiem

Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu zmieniającemu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku. Do tej pory , pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie śląskim 1 września 2017 roku, straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie.

 

Rada gminy nie może zakazać palenia węglem

Rada gminy nie może zakazać palenia węglem – Prawo i finanse

Uchwały antysmogowe to kompetencja sejmików (fot. Fotolia) Rada gminy nie ma kompetencji do uchwalania zakazów stosowanie w urządzeniach grzewczych określonych rodzajów paliwa – orzeł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Uchwały antysmogowe to kompetencja sejmików. Rada gminy nie może zakazywać palenia określonym rodzajem paliw. Przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu.

Uchwały Antysmogowe – Ochrona Środowiska

Uchwały Antysmogowe – Ochrona Środowiska – Urząd Marszałkowski

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.

Lubuskie potrzebuje uchwały antysmogowej

Czy Lubuskie potrzebuje uchwały antysmogowej? – Polskie Radio Zachód

Okazją do podjęcia tego tematu była aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony powietrza związana z częstym przekraczaniem w nim dopuszczalnych wskaźników pyłów zawieszonych PM10 oraz benzo(a)pirenu i aresnu. Dyskusji przysłuchiwał się m.in. Remigiusz Krajniak z Lubuskiego Alarmu Smogowego, który uważa, że jakość powietrza w naszym regionie jest tak zła, że władze województwa powinny już wdrożyć odpowiednią uchwałę antysmogową: http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2018/02/sejmik-o-jakosci-powietrza-w-regionie-1.mp3 Złym stanem jakości powietrza zmartwiony jest również Stanisław Tomczyszyn.