Prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla z Katowic – Łukasz Horbacz – został członkiem zespołu ds. Uchwały Antysmogowej woj. Lubelskiego. W dniu 22.08 br. odbyło się pierwsze z serii posiedzeń podczas których zespół członów będzie pracował nad projektem uchwały antysmogowej.

Zgodnie z harmonogramem od września do października br., będą trwały indywidualne prace zespołu nad opracowaniem rozwiązań technicznych w zakresie stosowanych rodzajów paliw i kotłów.

Od listopada do grudnia br., planowane jest przyjęcie projektu uchwały antysmogowej przez Zarząd Województwa i skierowanie go do konsultacji społecznych oraz konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego , również z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.