Krakowski obwarzanek bez smogu. „Potrzebne dodatkowe restrykcje dla sąsiednich gmin” – Ochrona środowiska

Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i przewodniczący klubu Przyjazny Kraków, rozpoczął zbiórkę podpisów pod apelem do zarządu województwa małopolskiego pn. „Krakowski obwarzanek bez smogu”. – Chcę, aby państwo marszałkowie przedstawili projekt uchwały w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w 14 podkrakowskich gminach, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska – mówi Komarewicz.