Konferencję zapoczątkowało Walne Zgromadzenie członków Izby wraz z wyborami do organów Izby.

IGSPW zorganizowała wykłady na aktualnie nurtujące branżę tematy.

W tym roku były to m.in.:

– sytuacja i perspektywy rynku węgla w Polsce

– nowe ograniczenia jakościowe dla rynku węgla w świetle przepisów ochrony środowiska

– konsumenckie badania rynku zlecone TNS OBOP i jego konsekwencje dla sprzedawców

Odbyły się także prezentacje poszczególnych producentów węgla w zakresie planów i działań związanych z dystrybucją w sieciach Autoryzowanych Sprzedawców.

Nie zabrakło też czasu na przedstawienie oferty podmiotów świadczących usługi na rzecz sprzedawców węgla.

Konferencję zwieńczyła uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy spotkania mogli usłyszeć wystąpienia gości ze spółek węglowych.