Konferencję w Katowicach otworzył Prezes Izby Adam Gorszanów witając uczestników i zaproszonych gości.

Następnie rozpoczął się panel prezentacji wśród których warto wymienić:

– przedstawienie wyników badań zleconych przez Izbę w TNS OBOP dotyczących preferencji konsumenckich, węglowych marek producenckich oraz postrzegania branży węglowej. Wyniki omówił dr Tomasz Heryszek z Uniwersytetu Śląskiego.

– omówienie aktualnej sytuacji na krajowym rynku węgla opałowego – prelekcja dyrektora ARP oddz. Katowice – Henryka Paszczy.

– przyszłość segmentu sprzedaży węgla w kontekście planowanych przez administrację działań dotyczących ochrony powietrza w Polsce. Omówienie kampanii edukacyjnej „Paląc Śmieci Trujesz Dzieci” oraz propozycji Izby w zakresie współudziału w prowadzonych projektach ekologicznych. Prelegent – Adam Gorszanów.

Druga część konferencji to Walne Zgromadzenie Członków IGSPW oraz spotkania panelowe (w tym dotyczące bieżącej sytuacji sprzedawców węgla w kontekście prowadzonej polityki handlowej krajowych producentów, a zwłaszcza największej spółki – Kompanii Węglowej S.A.).