Konferencja podzielona na dwa panele odbyła się w hotelu Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu.
Pierwsza część dotyczyła sytuacji organizacyjno-prawnej na rynku węgla w Polsce. Zagadnienia z tym związane omawiali członkowie Zarządu Izby.
Uczestnicy spotkania po raz kolejny wzięli udział w wyborach składu Rady Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej S.A.
W drugiej części uczestniczący w konferencji m.in. przedstawiciele Zarządu oraz dyrektorzy Kompanii Węglowej omówili sytuację ekonomiczną na rynku węgla w Polsce i na świecie. Przedstawili także prezentację na temat najbliższych perspektyw branży węglowej oraz planowane zasady działania segmentu sprzedaży węgla opałowego w Kompanii Węglowej w roku 2015.
Konferencję zakończono uroczystą kolacją.