KANTAR TNS 2017

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych

raport z badania ilościowego

25 września 2017 roku

Podsumowanie

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy, którzy wykorzystują węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw wydali na zakup
  węgla średnio 2534 zł. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów ich gospodarstw domowych.
 • 31% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE,
  te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego.
 • Kupujący węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego, w zdecydowanej większości (72%) spodziewają się wzrostu
  wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 15%.
 • Wzrost wydatków na zakup węgla spowoduje, że o blisko 10% (około 200 tysięcy) wzrośnie liczba gospodarstw
  domowych w ubóstwie energetycznym. Prognozowany udział

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 12-21 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.

Przeprowadzono 3946 rozmów, z czego 1112 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.

Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.

Aktualności

Jesteśmy za biedni, by walczyć ze smogiem. Projekt lubelskiej uchwały antysmogowej czeka na rozpatrzenie

Jesteśmy za biedni, by walczyć ze smogiem. Projekt lubelskiej uchwały antysmogowej czeka na rozpatrzenie – Dziennik Wschodni

Pod koniec lutego opracowywanie projektu uchwały zakończył 20-osobowy zespół złożony z radnych wojewódzkich, ekspertów i urzędników. Dokument został przekazany zarządowi województwa, do którego należy ostateczna akceptacja jego treści. Na ostatniej sesji sejmiku przewodnicząca zespołu, radna Koalicji Obywatelskiej, Bożena Lisowska ponowiła prośbę o rozpoczęcie prac nad wdrożeniem uchwały.

Pawłowski: Polaku, wybierz, co cię zabije – smog czy zimno

Pawłowski: Polaku, wybierz, co cię zabije – smog czy zimno [KOMENTARZ]

Komu wierzysz, Drogi Czytelniku? Pod pierwszymi danymi podpisuje się Europejska Agencja Ochrony Środowiska. Drugie lansuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. I lansuje skutecznie, bo krzykliwe nagłówki o owych 35 tys. osób, które umierają co roku z zimna, bo nie stać ich na tradycyjny polski opał, przez chwilę atakowały nas ze stron największych portali internetowych i gazet.

Ubóstwo energetyczne to także złe warunki mieszkaniowe, choroby i śmierć

Zabija nie tylko smog – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

Zdaniem dr. Grzegorza Libora z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego ubóstwo energetyczne w 2017 r. przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ponad 35 tys. osób. Koszt ekonomiczny tych zgonów naukowiec ocenił na ponad 210 mld zł. „Dziś bardzo wiele uwagi poświęca się problemom związanym ze zmianami klimatu. Efektem tego są liczne raporty, w tym m.in.

Węgiel został uznany za głównego truciciela. Walcząc ze smogiem, zapomniano o ludziach

Ratując środowisko, zapomina się o ludziach

Kończy się kolejny sezon grzewczy. Polskie miasta notują kolejne przekroczenia norm jakości powietrza. Jak podkreśla Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, temat smogu stał się w ostatnich latach medialny, a oczekiwania społeczne przełożyły się na działania polityków zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Zaczęto eliminować węgiel.