KANTAR TNS 2017

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych

raport z badania ilościowego

25 września 2017 roku

Podsumowanie

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy, którzy wykorzystują węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw wydali na zakup
  węgla średnio 2534 zł. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów ich gospodarstw domowych.
 • 31% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE,
  te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego.
 • Kupujący węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego, w zdecydowanej większości (72%) spodziewają się wzrostu
  wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 15%.
 • Wzrost wydatków na zakup węgla spowoduje, że o blisko 10% (około 200 tysięcy) wzrośnie liczba gospodarstw
  domowych w ubóstwie energetycznym. Prognozowany udział

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 12-21 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.

Przeprowadzono 3946 rozmów, z czego 1112 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.

Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.

Aktualności

Temat ubóstwa energetycznego jest traktowany jako drugorzędny, także przez media

Społeczeństwo: ubóstwo energetyczne zabija

Dr Grzegorz Libor z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przeprowadził badania, z których wynika, że ubóstwo energetyczne w 2017 r. przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ponad 35 tys. osób. Koszt ekonomiczny tych zgonów naukowiec ocenił na ponad 210 mld zł. „Dziś bardzo wiele uwagi poświęca się problemom związanym ze zmianami klimatu.

 

PONAD 35 TYS. POLAKÓW ROCZNIE UMIERA Z POWODU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO

Ponad 35 tys. Polaków rocznie umiera z powodu ubóstwa energetycznego – RadioMaryja.pl

Według badań jednego z naukowców Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, ponad 35 tys. Polaków rocznie umiera z powodu ubóstwa energetycznego. Potencjalne koszty ekonomiczne tych zgonów mogły wynieść ponad 210 mld zł. Wspomniane liczby to wynik badań „Ubóstwo energetyczne – śmiertelność i jej koszt” za 2017 rok, które przeprowadził jeden z naukowców Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.