W dniach 9-11 sierpnia br., w Katowicach miała miejsce konferencja Społeczny PRE_COP24 w której wzięli udział najwięksi polscy producenci węgla: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, firmy kooperujące z górnictwem, przedstawiciele  instytucji naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Główny Instytut Górnictwa oraz Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla reprezentowana przez Prezesa Łukasza Horbacza i Członka Zarządu Izby – Jacka Gacińskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji było podpisanie przez uczestników umowy o współpracy w ramach Społecznej Inicjatywy Górnictwo OK.  Pierwszego dnia konferencji Prezes Horbacz podpisał z ramienia Izby ową umowę, z kolei drugiego dnia konferencji Jacek Gaciński wygłosił prelekcję (TU pobierz:

 IGSPW Jacek Gaciński 10082018) na temat spodziewanego wpływu legislacji antysmogowej na rynek węgla opałowego w Polsce.

Pomysł inicjatywy Górnictwo OK zrodził się ponad dwa lata temu – dotąd udało się wypracować 36 wspólnych projektów, podpisano też wiele listów intencyjnych. Ma ona służyć m.in. temu, aby poprzez organizację eventów, wymianę doświadczeń oraz wiarygodne diagnozy pokazywać, w jakim miejscu znajduje się sektor wydobywczy – uważa Wiceminister Grzegorz Tobiszewski, który dodał także, że nowoczesność i innowacyjność w górnictwie zaczyna stawać się wizytówką Polski na świecie, a nasze technologie mogą być transferowane na inne kontynenty. „Dziś, po okresie ratowania polskiego górnictwa i „gaszenia pożarów” w branży, jesteśmy w stanie powiedzieć, że polskie górnictwo jest OK i może być OK. To oznacza, że jesteśmy dziś w całkowicie innym miejscu niż 2-3 lata temu, kiedy byłoby wielką herezją powiedzieć, że w górnictwie jest dobrze. Dziś, choć nadal jest wiele pytań i krytyki, że może być lepiej (…), rozmawiamy o przyszłości i planach górnictwa”

Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawił cele działania Inicjatywy, którymi są: ochrona środowiska poprzez innowacje, oraz budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, w zakresie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

O społecznej odpowiedzialności biznesu postrzeganej przez PGG mówił także prezes Tomasz Rogala m. in. poprzez wdrażanie przedsięwzięć związanych z programem ochrony powietrza poprzez systematyczny spadek produktów ubocznych w postaci mułów i flotów a także modernizacji zakładów przeróbczych i zwiększenia produkcji ekogroszków.

Z kolei Artur Wasil, prezes LW Bogdanka mówił o tym, że branża węglowa się jednoczy wspólnie tworząc nurt rozwoju polskiego górnictwa, każdy w zakresie własnych kompetencji.