IGSPW została Patronem Medialnym konkursu TOP TEN 2019. Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałeNiezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organizatorami konkursu są:

                            
 Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
  • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
  • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
  • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.pie.pl/topten.html