Katowice: prace nad nową strategię walki ze smogiem

Walka z wykluczeniem energetycznym, egzekucja nowych przepisów środowiskowych, edukacja ekologiczna oraz inwestycje – to główne elementy nowej, wieloaspektowej strategii walki ze smogiem, opracowywanej przez samorząd Katowic. Ma ona uwzględniać wprowadzone już – lub przygotowywane na szczeblu m.in. regionalnym i krajowym – zmiany prawne w tym zakresie, a także inne nowe okoliczności.