Wspólna polityka handlowa węglowych gigantów? – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

Węglokoks, jako akcjonariusz Polskiej Grupy Górniczej, jest zainteresowany wzrostem wartości grupy kapitałowej. – Dlatego import postrzegamy jedynie jako uzupełnienie konieczne dla rynku polskiego – mówił Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu, w Katowicach podczas konferencji Górnictwo 2019. Dodał, że Węglokoks Kraj to także znaczący producent węgla energetycznego.