Ostatnia wersja projektu Uchwały Antysmogowej dla woj. opolskiego, przedstawiona przez władze samorządowe, została ograniczona wyłącznie do eliminacji niektórych paliw, mianowicie:
„W instalacjach … wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji  o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
5) drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.”
Pozostałe paragrafy, dotyczące terminów wycofania z użycia kotłów, wycofano. Stało się to po konsultacjach samorządowych z władzami gmin i powiatów i po debacie tzw. ekspertów, na której obecni byli m.in. producenci kotłów, kominiarze i oczywiście reprezentacja IGSPW.