Nieuzasadniony jest widoczny w Dolnośląskich Uchwałach Antysmogowych zachwyt kotłami klasy 5. Sejmik Wojewódzki narzuca najdroższe możliwe rozwiązanie co oznacza 5-8 krotny wzrost kosztu zakupu kotła. Dodatkowo kotły 5 klasy wymagają wyselekcjonowanych, droższych ekogroszków, co oznaczać będzie wzrost kosztu węgla od 30 do 50%. Zupełnie wystarczający byłby standard na poziomie 3 klasy – kocioł połowę tańszy od kotła 5 klasy. Tym samy budżetem możnaby więc sfinansować 2 x więcej kotłów z korzyścią dla środowiska i bez nadmiernego obciążenia dla naszych portfeli. Jeśli i Ty uważasz działania Sejmiku za nieodpowiedzialne społecznie – TU pobierz treść uwag do Uchwał Antysmogowych – uzupełnij o swoje dane i prześlij je mailem na adres: lp.co1597349044rw.tr1597349044i@ejc1597349044atlus1597349044nok1597349044