Radni Województwa przyjęli uchwały antysmogowe

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas której radni województwa przyjęli tzw. uchwały antysmogowe. Prace nad trzema różnymi projektami uchwał: dla gminy miejskiej Wrocław, dla uzdrowisk i pozostałej części województwa trwały ponad rok. Nad rozwiązaniami, które mają poprawić jakość powietrza w regionie pracował zespół roboczy powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.