INFORMACJA O PRZYJĘCIU PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DLA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O PRZYJĘCIU PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DLA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.