Kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola” | Czyste powietrze – oddech dla Opola

Aby dotrzeć do różnorodnej wiekowo grupy odbiorców, sposoby na czyste powietrze są prezentowane w różnych kanałach komunikacji. W internecie na portalu Facebook sposoby te są przedstawiane w formie edukacyjnych postów, infografik, GIF-ów i animacji. Na ulicach Opola zostaną rozwieszone plakaty informacyjne, które również zostaną przekazane m. in.