Czym ogrzewamy mieszkania? Węgiel nadal na podium – energiapress.pl

W 2018 r. gospodarstwa domowe miały w Polsce znaczny, 18,2 proc. udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Polska należała do tych krajów Unii, w których udział gospodarstw domowych był stosunkowo wysoki (19 proc. i więcej zużycia krajowego wystąpiło w 10 krajach, przy średniej na poziomie 17 proc.)