Konferencja sprzedawców węgla

W dniach 8-9 listopada 2012 w Wiśle odbyła się Konferencja Sprzedawców Węgla połączona z spotkaniem barbórkowym Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej S.A. Uczestnicy zapoznali się w bieżacą sytuacją na rynku węgla oraz planowanymi zmianami w opodatkowaniu akcyzą.

Omawiano również bieżace aspekty współpracy z Kompanią Węglową S.A.

Prezentacje wygłosili:

Adam Bocheński - EDF Paliwa (sytuacja aktualna i prognozy dla rynku węgla energetycznego)

Zbigniew Sobecki - KPMG (problemy w stosowaniu przepisów akcyzowych oraz projektowane zmiany)

Rafał Szafraniec - KPMG (projekcje finansowe w działaności gospodarczej)

Omawiano również bieżace aspekty współpracy z Kompanią Węglową S.A.. W panelu uczestniczyli Dyrektor Pionu Mirosław Gross, dyrektor biura marketingu - Tomasz Huzarewicz oraz Grażyna Popławska - z biura obsługi klienta. Konferencję prowadzili Adam Gorszanów Prezes Izby i Wojciech Szmyd - WicePrezes Izby

W dniu następnym Izba Celna w Katowicach przeprowadziła dla uczestników prezentację możliwości e-deklaracji AKC-WW. Uczestnicy spotkania zdecydowali o powolaniu swojej reprezentacji wobec organów spółki Kompania Węglowa S.A.