W związku z tym, że Prezes KAS Andrzej Guła odniósł się w swoim ostatnim wpisie dostępnym TUTAJ, do mojego wpisu dostępnego TU, który z kolei nie był atakiem na kogokolwiek czy cokolwiek jak twierdzi Pan Prezes, a obroną przed opartym na oszustwie ze strony Polskiego Alarmu Smogowego atakiem na firmy dystrybuujące węgiel dostępnym TU  wzywam Pana Prezesa Andrzeja Gułę, do ponownego przeczytania mojego wpisu pt. Polski Alarm Smogowy Kłamie – tym razem ze zrozumieniem – i merytoryczne odniesienie się do podniesionych w nim zarzutów.

Łukasz Horbacz