Rada gminy nie może zakazać palenia węglem

Rada gminy nie może zakazać palenia węglem – Prawo i finanse Uchwały antysmogowe to kompetencja sejmików (fot. Fotolia) Rada gminy nie ma kompetencji do uchwalania zakazów stosowanie w urządzeniach grzewczych określonych rodzajów paliwa – orzeł Wojewódzki...

Nowy Sącz nie mógł zakazać palenia węglem w piecach – wyrok WSA

Nowy Sącz nie mógł zakazać palenia węglem w piecach – wyrok WSA Wprowadzając zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych na cele grzewcze, rada miasta przekroczyła swoje kompetencje – orzekł sąd. W uchwale z 17 października 2017 r. w sprawie zmiany...

Sprzedawcy węgla: jakość surowca jest monitorowana

Sprzedawcy węgla: jakość surowca jest monitorowana Jakość węgla oferowanego odbiorcom detalicznym jest monitorowana, a klient ma prawo do pełnej informacji o parametrach kupowanego surowca – wskazuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, odpierając...