35 tyś. Polaków rocznie umiera z powodu ubóstwa energetycznego

Kończy się powoli kolejny sezon grzewczy. Polskie miasta, zwłaszcza te na południu kraju, notują przekroczenia norm jakości powietrza. Temat smogu stał się w ostatnich latach niezwykle medialny, a rosnące oczekiwania społeczne przełożyły się na działania polityków...

Normy jakości paliw i ich udział w walce ze smogiem

W mediach ostrej krytyce poddano w ostatnim czasie system monitorowania jakości węgla oraz innych paliw stałych. Krytycy zarzucają, że sytuacja na rynku węgla nie uległa istotnej zmianie, a paliwo najniższej jakości nadal jest powszechnie dostarczane gospodarstwom...

Walka ze smogiem za wszelką cenę?

Walka ze smogiem stała się ważnym elementem debaty publicznej oraz działań na szczeblu rządowym oraz samorządowym. O ile łatwo zdefiniować z czym prowadzona jest ta walka, to wskazanie jakimi narzędziami będzie ona prowadzona jest bardzo trudnym zadaniem. Z każdej...

SPLIT Payment dla WĘGLA?

Pragniemy zwrócić uwagę na planowane wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w odniesieniu do dostaw węgla kamiennego oraz innych wyrobów węglowych. Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą wspomnianego rozwiązania....
Ubóstwo Energetyczne na krzywej wzrostowej

Ubóstwo Energetyczne na krzywej wzrostowej

Przeprowadzone w końcu 2018r.[1] przez Kantar TNS badania dotyczące wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na zakup węgla do celów ogrzewania pokazują, że położenie tej grupy obywateli jest co raz gorsze – rosnące ceny węgla utrudniają im spełnianie...