Drodzy Państwo,

W ramach budowania w IGSPW wartości dodanej z członkostwa, mam zaszczyt powiadomić Państwa o podpisaniu umowy na pobieranie i badanie próbek węgla przez CLP-B na rzecz członków Izby. Na obecną chwilę wydaje nam się, że jest to najlepsza możliwa do uzyskania oferta cenowa na rynku. Jest ona szczególnie ważna w przededniu wejścia w życie Norm Jakości dla Węgla, które zmuszą nas do dużo częstszych badań paliwa niż dotychczas.

Zakres rzeczowy prac i ceny jednostkowe szczegółowo opisane są w tabelach poniżej. W załączonej umowie znajdą Państwo szczegółowe procedury postępowania. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.

Załącznik:

Treść dostępna dla członków Izby.

Tabela 1. Cennik analiz

Lp. Oznaczany parametr/Badany
składnik/Czynność
Cena PLN netto/1 próbka
Pakiet podstawowy
1. Przygotowanie próbki do badań
Treść dostępna dla członków Izby.
2. Zawartość wilgoci całkowitejA
3. Zawartość wilgoci analitycznejA
4. Zawartość popiołuA
5. Zawartość siarki całkowitejA
6. Ciepło spalaniaA i wartość opałowaA
7 Masa dostarczonej próbki (kg)*
Pakiet rozszerzony
1. Przygotowanie próbki do badań
Treść dostępna dla członków Izby.
2. Zawartość wilgoci całkowitejA
3. Zawartość wilgoci analitycznejA
4. Zawartość popiołuA
5. Zawartość siarki całkowitejA
6. Ciepło spalania A i wartość opałowaA
7. Wskaźnik spiekalnościA
8 Masa dostarczonej próbki (kg)*

A – działanie/badana cecha/metoda akredytowana (Certyfikat i Zakres Akredytacji AB 300 wydany przez PCA)

*) – tylko dla próbek dostarczonych w opakowaniach jednostkowych

Tabela 2. Koszt dojazdu do miejsca pobierania oraz transportu próbek do Laboratorium Wykonawcy

W przypadku zlecenia pobierania próbek do badań przez Wykonawcę, możliwy jest dojazd próbkobiorców z następujących miejscowości: Zabrze, Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowa Górnicza.

Koszty uzależnione są od odległości pomiędzy miejscem wyjazdu próbkobiorców, a miejscem pobierania próbek wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Koszt dojazdu do miejsca pobierania i transportu próbek do Laboratorium Wykonawcy
Odległość [km]
(do miejsca pobierania próbki)
Cena PLN netto
(uwzględnia koszty dojazdu i dostarczenia próbki do laboratorium)
1. do 5
Treść dostępna dla członków Izby.
2. 5 – 25
Treść dostępna dla członków Izby.
3. 25 – 50
Treść dostępna dla członków Izby.
4. 50 – 75
Treść dostępna dla członków Izby.
5. 75 – 100
Treść dostępna dla członków Izby.
6. 100 – 150
Treść dostępna dla członków Izby.
7. 150 – 200
Treść dostępna dla członków Izby.
8. 200 – 300
Treść dostępna dla członków Izby.
9. 300 – 400
Treść dostępna dla członków Izby.
10. 400 – 500
Treść dostępna dla członków Izby.
11. > 500
Treść dostępna dla członków Izby.

Tabela 3. Koszty pobierania próbek

Lp. Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę A/AJ
Tonaż opróbowywanej partii Cena PLN netto
za 1 partię towaru/1 sortyment
1. do 100 ton
Treść dostępna dla członków Izby.
2. 101 – 200 ton
Treść dostępna dla członków Izby.
3. powyżej 200 ton
Treść dostępna dla członków Izby.

AJ – dziedzina inspekcji akredytowana (Certyfikat i Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej AK 017 wydany przez PCA)

A – działanie/badana cecha/metoda akredytowana (Certyfikat i Zakres Akredytacji AB 300 wydany przez PCA)