Akcyza - stanowisko Izby

- "Pismo uzupełniające do propozycji zmian w podatku akcyzowym od wyrobów węglowych z dnia 20 września 2012"

 

- "Propozycje zmian w podatku akcyzowym od wyrobów węglowych zgłoszone przez Izbę i środowisko górnicze 19 września 2012 roku"

 

- "Stanowisko środowiska górniczego w sprawie akcyzy pismo z 19 września 2012"

 

- "Pismo do Ministerstwa Finansów 5 lipca 2012"

 

- "Wniosek o spotkanie Izby z Ministrem Kapicą złożony przez Kancelarię KPMG 31 maja 2012"