Akcyza - akty prawne

Od 2 stycznia 2012 roku wyroby węglowe są objęte podatkiem akcyzowym a wiec przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy prowadzący obrót węglem muszą dostosować swoją działalność do nowych wymogów.

Podstawowe obowiązujące akty prawne w tym zakresie:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobow węglowych

 

- Dziennik Ustaw z 20 sierpnia 2013 poz. 939 ustawa z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 

- Ustawa o podatku akcyzowym – tekst jednolity

 

- Rozporządzenie MF z 28 grudnia 2015 w sprawie ewidencji i innych...

 

- Ustawa z 12 lipca 2015 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym