Akcyza na Węgiel

Stanowisko Izby

Aktualności

Wystąpienie do Ministra Jacka Kapicy

20 września weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która w sposób zdecydowany uprościła i uczyniła bezpieczniejszym podatkowo obrót wyrobami węglowymi. Równocześnie do Zarządu Izby docierają informacje od naszych członków o niekorzystnym...

czytaj dalej

Zarząd Izby w Ministerstwie Środowiska i Sejmie

23 października br. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie Zarządu Izby który reprezentowali Prezes Adam Gorszanów oraz WicePrezesi Zbigniew Krupski i Wojciech Szmyd z pracownikami ministerstwa Powodem spotkania była tzw „niska emisja”...

czytaj dalej

Listy PPW

W związku z nowelizacją przepisów akcyzowych na pośredniczącym podmiocie węglowym spoczywa obowiązek zidentyfikowania podmiotu, który od niego zakupuje węgiel. W związku z powyższym Izba udostępniła swoim członkom możliwość sprawdzania...

czytaj dalej

Górnictwo: wysoki zysk po trzech kwartałach

Górnictwo: wysoki zysk po trzech kwartałach

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu o takiej sytuacji finansowej branża węglowa mogła tylko pomarzyć. Po trzech kwartałach br. przychody górnictwa węgla kamiennego ze sprzedaży węgla wyniosły 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22 proc. Prawie 38 proc. tej wartości stanowiły przychody ze sprzedaży węgla koksowego.