Wydarzenie odwołane z powodu COVID-19.
Nowy termin zaproponujemy już wkrótce.

Drodzy Państwo,

Z ogromną przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa na 7 Konferencję Sprzedawców Polskiego Węgla – największe cykliczne wydarzenie branżowe w kraju, które stało się jedyną tego typu platformą spotkań i wymiany myśli między producentami węgla i jego dystrybutorami.
Ponownie spotkamy się w położonym u stóp góry Nosal malowniczym hotelu Rezydencja Nosalowy Dwór w Zakopanem. Wzorem roku ubiegłego będziemy rozmawiać o wyzwaniach jakie stoją przed rynkiem węgla opałowego. Kontynuować będziemy z Penelem NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA, którego celem jest ramię w ramię ze światem nauki pokazanie, że węgiel opałowy ma i przez wiele jeszcze lat będzie miał swoje miejsce w polskiej gospodarce. Wzorem roku ubiegłego, Konferencji towarzyszyć będą Targi Dostawców Sprzętu i Usług dla Dystrubutorów Węgla.
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla powstała siedem lat temu w celu obrony naszych fi rm przed utrudniającymi ich prowadzenie przepisami akcyzowymi. Obecnie, w czasach, gdy często stawiany jest znak równości między walką ze smogiem i walką z węglem, mamy jeszcze więcej wyzwań: powstające jak grzyby po deszczu Uchwały Antysmogowe w kolejnych województwach, Normy Jakości dla Węgla, utrudniające prowadzenie sprzedaży detalicznej, zmiany w przepisach akcyzowych.
Silna i aktywna Izba jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Dajmy temu wyraz spotykając się w jak najszerszym gronie.Do zobaczenia w Zakopanem!

dr inż. Paweł Bogacz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu. Naukowo zajmuje się dwoma obszarami zagadnień. Pierwszym z nich jest sfera społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku i relacji przedsiębiorstwo-interesariusz w branży górniczej. Drugą sferą badań jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie produkcją w ujęciu potrzeb i ich realizacji w kontekście budowy łańcuchów wartości. Piastuje także stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji dla AGH oraz Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Koordynuje również prace Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, w ramach której tworzy i komunikuje wraz z członkami Grupy prawdziwy, dobry wizerunek branży górniczej, jako odpowiedzialnej i potrzebnej społecznie. Prywatnie wielki fan lekkiej atletyki oraz dobrej muzyki rockowej.

Łukasz Janiga

Partner w Kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga

Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora energetyczno-surowcowego. W codziennej pracy specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących branży energetycznej i wydobywczej – zwłaszcza w kwestach dotyczących podatku akcyzowego, VAT oraz wielu innych zagadnieniach dotyczących tego sektora gospodarki, jak np. normy jakości paliw czy system monitorowania przewozu towarów. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiada za wdrożenia wielu nowych regulacji prawnych u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych oraz firmach paliwowych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Artur Krasowski

Konstruktor kotłów na paliwa stałe

Konstruktor kotłów na paliwa stałe, Wykładowca w dziedzinie OZE. Entuzjasta najtańszego wytwarzania energii i propagator tych technologii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami spalenia. Konstruuje kotły na paliwa stałe specjalizując się w konstrukcjach z załadunkiem ręcznym o najniższej emisji zanieczyszczeń. Prowadzi wykłady na temat odnawialnych źródeł energii, uwzględniając zagadnienia magazynowania i dystrybucji energii, a szczególnie ciepła. Twórca działów badawczo rozwojowych w zakładach produkujących kotły na paliwa stałe. Autor wdrożonych konstrukcji kotłów spełniających wymagania 5 klasy. Niska sprawność spalania prawdziwą przyczyną smogu w Polsce.

Krzysztof Woźniak

Grupa Zdrowego Oddychania

Wieloletni członek Rady Naukowej w Polskim Klubie Ekologicznym, Okręg Małopolska. Autor Uchwały o prawidłowym spalaniu. Założyciel Grupy Zdrowego Oddychania. Zarządza stroną Projekt – Ogrzewaj Bez Dymu i portalem Grupa Zdrowego Oddychania.

Bartłomiej Krzych

Fakty o Smogu

Ekonomista-analityk, bloger. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz AGH w Krakowie.Od 3 lat jako niezrzeszony i niezależny działacz społeczny prowadzi bloga na Facebooku (fb.com/faktyosmogu), na którym umieszcza autorskie tabele, grafi ki i fi lmy o tematyce smogu i jego wpływu na zdrowie, powołując się na ofi cjalne dane. Jest przeciwnikiem Alarmów Smogowych, które forsują całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w całej Polsce, stosując przy tym kłamliwą propagandę, opartą na emocjach i naiwności obywateli. W jego opinii działania „alarmów” prowadzą do niepotrzebnego ograniczenia wolności obywateli, marnotrawstwa środków publicznych i opóźnienia rozwoju gospodarczego Polski. Bez żadnego wsparcia publicznego, stara się obalić ich manipulacje i rzetelnie informować polskie społeczeństwo. Jest autorem fi lmów na youtube pt. „Szczepionka na smog: 10 faktów, które Cię uodpornią” oraz „Afera smogowa 107%: Czy pracownicy UJ sfałszowali dane w raporcie o raku w Skawinie?”. Oprócz tematyki smogu zajmuje się również polską gospodarką i przestrzeganiem praw obywatelskich, prowadząc stronę www.panbartek.pl.

Grzegorz Rakoczy

Członek Zarządu Rakoczy Stal sp z o.o.

Od blisko 30 lat związany z branżą producentów kotłów gazowych i kotłów na paliwa stałe. Jeden z założycieli platformy producenckiej kotłów, oraz powstającego Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń OZE.

Adam Nocoń

Współwłaściciel P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, doktorant na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Zawodowo i prywatnie zainteresowany nowymi technologiami w sektorze urządzeń grzewczych. Współwłaściciel firmy produkującej kotły na paliwo stałe. W ramach działalności firmy wprowadził na rynek krajowy urządzenia zasilane węglem kamiennym i pelletem, częś ć z nich powstało w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych. Szczególnia bliska jest mu problematyka samej jakości paliwa, w szczególności pelletu. Swoją działalność w tym zakresie prowadzi jako członek założyciel Polskiej Rady Pelletu (www.polskaradapelletu.org) Dodatkowo jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The Society for Organic Petrology (TSOP, www.tsop.org).

Wojciech Szulik

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu, Koordynator ds. B + R + I. – Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.

Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących pobierania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Absolwent Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckie w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska” pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz w CLP-B Sp. z o. o. z dyscypliny naukowej geologia.

Wojciech Treter

Redaktor Naczelny, Portal CzysteOgrzewanie.pl

Popularyzator wiedzy o ekonomicznym, rozumnym, jak najczystszym spalaniu węgla i drewna – co najpierw testował sam na sobie, wyciągając się za uszy z ubóstwa energetycznego. Użytkownik kotła węglowego znanego jako śmieciuch lub kopciuch, który od lat ani nie kopci, ani nie spala śmieci, a godziwie ogrzewa dom. Na własnej skórze sprawdził, że w dogrzanym domu stare buty same chętniej wędrują do śmietnika niż do pieca.

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Autorka ponad 60 publikacji. Wieloletni wykładowca i praktyk. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od lat współpracuje z SKwP, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Prawa Gospodarczego, jako ekspert. Jako manager projektu współpracowała z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. W Ogólnopolskim Konkursie StRuNa, pod patronatem MNiSW, została wybrana „Opiekunem Naukowym Roku 2017”. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe, w szczególności zajmuje się szacowaniem kosztów pracy w górnictwie, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu.

11:00 – 16:00
Rejestracja Uczestników Konferencji (Lobby Gerlach) / Rejestracja gości w Recepcji Hotelowej
11:00 – 14:00
TARGI
13:00 – 14:00
Obiad w Restauracji Grand
Panel 1 Walne Zgromadzenie Członków Federacji Autoryzowanych Sprzedawców PGG
11:00 – 14:00
Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia Członków FAS PGG (Lobby Gerlach)
14:00 – 15:30
Walne Zgromadzenie FAS PGG
15:30 – 16:15
Zamknięte spotkanie Autoryzowanych Sprzedawców z przedstawicielami Polskiej Grupy Górniczej S.A.
16:15 – 16:45
Przerwa Kawowa / TARGI
Panel 2 Walne Zgromadzenie Członków IGSPW
11:00 – 16:45
Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia Członków IGSPW
16.45 – 18:15
Walne Zgromadzenie Członków IGSPW
18:15 – 18:30
Przerwa kawowa / TARGI
20:00 – 03:00
Uroczysty Bankiet

7:00 – 09:00
Śniadanie / TARGI
Panel 3 Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw
09:30 – 10:00
Wnioski z dotychczasowych kontroli PiH – Łukasz Janiga – Kancelaria Layer-Janiga
10:00 – 10:15
Zmiany w przepisach Akcyzowych PiH – Łukasz Janiga – Kancelaria Layer-Janiga
10:15 – 10:30
Co nas czeka w tym roku – wybrane zmiany w prawie PiH – Łukasz Janiga – Kancelaria Layer-Janiga
Panel 4 NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA
10:30 – 10:50
Analiza wielkości i pojemności rynku w zakresie kotłów 0,5-0,99 MW używanych w małym i średnim biznesie, pod kątem określenia poziomu strat dla niego wynikających z zakazu wykorzystania miałów jako paliwa grzewczego – dr Paweł Bogacz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10:50 – 11:10
Aktualizacja prognozy cen paliw w ogrzewnictwie indywidualnym – dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11:10 – 11:40
Przerwa kawowa / TARGI
Panel 5 Przyszłość rynku węgla opałowego
11:40 – 13:00
Przyszłość rynku węgla opałowego. (szczegóły wkrótce)
13:00 – 14:00
Obiad w Restauracji Grand / TARGI
Panel 6 Małopolska – walka ze smogiem z perspektywy paliw stałych
14:00 – 14:20
Założenia do Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski – Łukasz Janiga – Kancelaria Layer-Janiga
14:20 – 14:40
Wnioski i obserwacje ze spotkań konsultacyjnych POP dla Małopolski – Artur Krasowski – Konstruktor Kotłów
14:40 – 15:00
Niskoemisyjne techniki spalania paliw stałych w zderzeniu z rzeczywistością – Wojciech Treter – Redaktor Naczelny CzysteOgrzewanie.pl
15.00 – 15.20
Uchwała o prawidłowym spalaniu sposobem na likwidację smogu – Krzysztof Woźniak – Grupa Zdrowego Oddychania
15:20 – 15:40
Poprawa jakości powietrza w wyniku zakazu spalania paliw stałych w Krakowie – propaganda vs. fakty – Bartłomiej Krzych – Fakty o Smogu
15:40 – 16:00
Przerwa kawowa / TARGI
Panel 7 Kotły
16:00 – 16:20
Czy to koniec kotłów zasypowych na węgiel? – Grzegorz Rakoczy – Rakoczy Stal sp. z o.o.
16:20 – 16:40
Pellet drzewny lekarstwem na smog? – Wojciech Szulik – Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.
16:40 – 17:00
Kotły na ekogroszek vs. kotły pelletowe – Adam Nocoń – Właściciel P.W. „BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
20:00 – 24:00
Góralska Kolacja Grillowa (Chaty Grillowe)

07:00 – 10:00
Śniadanie
11:00
Koniec doby hotelowej