Drodzy Państwo,

Z nieukrywaną przyjemnością zapraszam Państwa na 6 Konferencję Sprzedawców Polskiego Węgla – największe cykliczne wydarzenie branżowe w kraju, które stało się jedyną tego typu platformą do spotkań i wymiany myśli między producentami węgla i jego dystrybutorami. Ponownie spotkamy się w położonym u stóp góry Nosal malowniczym hotelu Rezydencja Nosalowy Dwór w Zakopanem. Tegoroczną nowością konferencji będzie odrębny Panel NIE dla Smogu – TAK dla WĘGLA, którego celem jest ramię w ramię z naukowcami, pokazanie, że węgiel opałowy ma i przez wiele jeszcze lat będzie miał swoje miejsce w polskiej gospodarce. Wzorem roku ubiegłego, Konferencji towarzyszyć będą Targi Dostawców Sprzętu i Usług dla Dystrybutorów Węgla. Planujemy potroić liczbę wystawców względem roku ubiegłego.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla powstała sześć lat temu w celu obrony naszych firm przed utrudniającymi ich prowadzenie przepisami akcyzowymi. Obecnie, w czasach, gdy często stawiany jest znak równości między walką ze smogiem i walką z węglem, mamy jeszcze więcej wyzwań: powstające jak grzyby po deszczu Uchwały Antysmogowe w kolejnych województwach, Normy Jakości dla Węgla, utrudniające prowadzenie sprzedaży detalicznej zmiany w przepisach akcyzowych. Nowym zagrożeniem 2019 roku może być wprowadzenie podzielonej płatności (split payment) a rok kolejny zdominuje zapewne temat kas fiskalnych online.
Silna i aktywna Izba jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Dajmy temu wyraz spotykając się w jak najbardziej licznym gronie.
Do zobaczenie w Zakopanem!

dr inż. Paweł Bogacz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu. Naukowo zajmuje się dwoma obszarami zagadnień. Pierwszym z nich jest sfera społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku i relacji przedsiębiorstwo-interesariusz w branży górniczej. Drugą sferą badań jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie produkcją w ujęciu potrzeb i ich realizacji w kontekście budowy łańcuchów wartości. Piastuje także stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji dla AGH oraz Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Koordynuje również prace Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, w ramach której tworzy i komunikuje wraz z członkami Grupy prawdziwy, dobry wizerunek branży górniczej, jako odpowiedzialnej i potrzebnej społecznie. Prywatnie wielki fan lekkiej atletyki oraz dobrej muzyki rockowej.

dr inż. Aleksandra Burczyk

Z-ca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych. Koordynator Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST

Rzeczoznawca ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych Wyższego Urzędu Górniczego. Ukończyła Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. Absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich opartych na strukturze MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością – Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących metod badania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych.

dr inż. Krzysztof Drożdżol

Mistrz kominiarski, Kierownik B+R Cechu Kominiarzy Polskich

Adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. W 2017 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych i uzyskał stopień doktora w obszarze wiedzy i dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie: budownictwo, specjalności: instalacje budowlane i bezpieczeństwo pożarowe budowli. W 2019 roku uzyskał nagrodę MNiSW za osiągnięcia naukowe – II stopnia, gdzie nagrodzonym osiągnięciem są badania opisane w rozprawie doktorskiej. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych, monografii i zgłoszeń patentowych. Brał udział w stażach naukowo – produkcyjnych w kraju i zagranicą. Ściśle współpracuje z przemysłem. Obecnie pełni funkcję vce Prezesa Oddziału Opolskiego Korporacji Kominiarzy Polskich. Od 2013 roku jest Członkiem Komitetu Technicznego KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W tym samym roku został zastępcą redaktora naczelnego czasopisma technicznego “Kominiarz Polski”. Jego zainteresowania naukowo-badawcze i zawodowe kształtują się w obrębie ogrzewnictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w budownictwie.

dr Tomasz Herudziński

Kierownik Pracowni Badań Społecznych, adiunkt, SGGW w Warszawie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, kierownik Pracowni Badań Społecznych. Realizator licznych projektów badawczych, aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowym konferencji naukowych. Współorganizator cyklicznej konferencji „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”. Autor i współautor kilkunastu publikacji w czasopismach i monografiach naukowych, współredaktor naukowy monografii oraz autor licznych publikacji popularyzatorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA). Zorientowany badawczo na zagadnieniach: zmiany społecznej i transformacji systemowej; mentalności społecznej; industrializacji i rozwoju miast oraz samorządności i społeczności lokalnych.

Marta Jach-Nocoń

Specjalista ds. wdrożeń i rozwoju w P.W. BUDMET Dariusz Nocoń

Pasjonatka odnawialnych źródeł energii, w szczególności różnych mieszanek pelletu drzewnego i biomasy niedrzewnej. Zawodowo związana z działem B+R w firmię PPUH Zamech, , w Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń i rozwoju. Nadzoruje i koordynuję prace dotyczące spalania paliw stałych, w postaci różnych mieszanek węgli i biomasy. Prywatnie swoją pasję rozwija jako doktorant wdrożeniowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdobytą wiedzą prezentuję na konferencjach i w publikacjach branżowych i naukowych.

Łukasz Janiga

Partner w Kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga

Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora energetyczno-surowcowego. W codziennej pracy specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących branży energetycznej i wydobywczej – zwłaszcza w kwestach dotyczących podatku akcyzowego, VAT oraz wielu innych zagadnieniach dotyczących tego sektora gospodarki, jak np. normy jakości paliw czy system monitorowania przewozu towarów. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiada za wdrożenia wielu nowych regulacji prawnych u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych oraz firmach paliwowych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Artur Krasowski

Konstruktor kotłów na paliwa stałe

Konstruktor kotłów na paliwa stałe, Wykładowca w dziedzinie OZE. Entuzjasta najtańszego wytwarzania energii i propagator tych technologii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami spalenia. Konstruuje kotły na paliwa stałe specjalizując się w konstrukcjach z załadunkiem ręcznym o najniższej emisji zanieczyszczeń. Prowadzi wykłady na temat odnawialnych źródeł energii, uwzględniając zagadnienia magazynowania i dystrybucji energii, a szczególnie ciepła. Twórca działów badawczo rozwojowych w zakładach produkujących kotły na paliwa stałe. Autor wdrożonych konstrukcji kotłów spełniających wymagania 5 klasy. Niska sprawność spalania prawdziwą przyczyną smogu w Polsce.

dr inż. Robert Kubica

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Od wielu lat zajmuje się technicznymi metodami ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłu, z instalacji spalania paliw stałych. Rezultatem tego są prototypowe odpylacze odśrodkowe do kotłów węglowych małej mocy > 500kW oraz mikro-elektrofiltry do palenisk na paliwa stałe <50kW. We współpracy z partnerami przemysłowymi zajmuje się również zagadnieniami związanymi z integracją procesów tj. optymalizacją gospodarki energia i mediami pomocniczymi rezultatem czego jest szereg wdrożeń.

Jakub Mrugalski

Niebezpiecznik.pl

Przez lata zawodowo związany z branżą IT i bezpieczeństwem. Swoją karierę rozpoczynał jako programista w jednym z największych portali internetowych w Polsce, Interia.pl, a następnie swoje umiejętności w zakresie zarządzania systemami Linux wykorzystywał do ochrony 30% światowego ruchu internetowego w ramach pracy w międzynarodowej korporacji Akamai. Obecnie całkowicie oddany bezpieczeństwu IT realizuje swoje pasje zarówno jako tester penetracyjny w Niebezpiecznik.pl, jak i trener prowadzący szkolenia techniczne z Atakowania i Ochrony Webaplikacji. Z racji posiadania rzadkiej wśród informatyków umiejętności komunikacji z tzw. „zwykłym użytkownikiem”, Kuba jest także trenerem i współautorem szkoleń z zakresu Security Awareness dedykowanych nietechnicznym pracownikom biurowym wykorzystującym w swojej pracy komputer i internet.

Adam Nocoń

Współwłaściciel P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, doktorant na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Zawodowo i prywatnie zainteresowany nowymi technologiami w sektorze urządzeń grzewczych. Współwłaściciel firmy produkującej kotły na paliwo stałe. W ramach działalności firmy wprowadził na rynek krajowy urządzenia zasilane węglem kamiennym i pelletem, częś ć z nich powstało w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych. Szczególnia bliska jest mu problematyka samej jakości paliwa, w szczególności pelletu. Swoją działalność w tym zakresie prowadzi jako członek założyciel Polskiej Rady Pelletu (www.polskaradapelletu.org) Dodatkowo jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The Society for Organic Petrology (TSOP, www.tsop.org).

Wojciech Szulik

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu, Koordynator ds. B + R + I. – Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.

Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących pobierania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Absolwent Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckie w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska” pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz w CLP-B Sp. z o. o. z dyscypliny naukowej geologia.

Wojciech Treter

Redaktor Naczelny, Portal CzysteOgrzewanie.pl

Popularyzator wiedzy o ekonomicznym, rozumnym, jak najczystszym spalaniu węgla i drewna – co najpierw testował sam na sobie, wyciągając się za uszy z ubóstwa energetycznego. Użytkownik kotła węglowego znanego jako śmieciuch lub kopciuch, który od lat ani nie kopci, ani nie spala śmieci, a godziwie ogrzewa dom. Na własnej skórze sprawdził, że w dogrzanym domu stare buty same chętniej wędrują do śmietnika niż do pieca.

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Autorka ponad 60 publikacji. Wieloletni wykładowca i praktyk. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od lat współpracuje z SKwP, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Prawa Gospodarczego, jako ekspert. Jako manager projektu współpracowała z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.W Ogólnopolskim Konkursie StRuNa, pod patronatem MNiSW, została wybrana „Opiekunem Naukowym Roku 2017”. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe, w szczególności zajmuje się szacowaniem kosztów pracy w górnictwie, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu.

CZWARTEK 30/05
12:00 – 16:00
Rejestracja Uczestników Konferencji (Lobby Gerlach) / Rejestracja gości w Recepcji Hotelowej
12:00 – 14:00
TARGI
13:00 – 14:00
Obiad w Restauracji Grand
Panel 1 Walne Zgromadzenie Członków Federacji Autoryzowanych Sprzedawców PGG
12:00 – 14:00
Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia Członków FAS PGG (Lobby Gerlach)
14:00 – 15:00
Walne Zgromadzenie FAS PGG
15:00 – 15:45
Zamknięte spotkanie Autoryzowanych Sprzedawców z przedstawicielami Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Panel 2 Walne Zgromadzenie Członków IGSPW
12:00 – 15:45
Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia Członków IGSPW (Lobby Gerlach)
15.45 – 15:50
Walne Zgromadzenie Członków IGSPW cz.1
15:50 – 16.15
Przerwa kawowa / TARGI
16.15 – 17:15
Walne Zgromadzenie Członków IGSPW cz.2
Panel 3 Korzyści z członkostwa w IGSPW
17:15 – 17:25
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. – oferta laboratorium – dr inż. Aleksandra Burczyk
Z-ca Prezesa Zarządu CLP-B LABTEST
17:25 – 17:35
COB Business Sp. z o.o. – oferta z zakresu windykacji
17:35 – 17:45
Flotex – Polska II Sp. z o.o. Sp. k. – oferta kart flotowych
17:45 – 18.15
Przerwa kawowa / TARGI
Panel 4 Cyber Bezpieczeństwo
18:20 – 20:00
Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom – case study – Jakub Mrugalski – Niebezpiecznik.pl
20:30 – 23:30
Góralska Kolacja Grillowa (Chaty Grillowe)
PIĄTEK 31/05
07:00 – 09:30
Śniadanie / TARGI
Panel 5 Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw
09:30 – 09:45
Normy Jakości Węgla – wnioski z dotychczasowych kontroli – Łukasz Janiga – Kancelaria Legal Link
09:45 – 10:10
Kontrola PiH – Przyśpieszony kurs samoobrony – Łukasz Janiga – Kancelaria Legal Link
10:10 – 10:35
Zmiany w przepisach Akcyzowych – teoria vs. praktyka – Łukasz Janiga – Kancelaria Legal Link
10:35 – 11:00
Co nas czeka w tym roku – wybrane zmiany w prawie mające wpływ na handel węglem – Łukasz Janiga – Kancelaria Legal Link
11:00 – 11.20
Przerwa kawowa / TARGI
Panel 6 NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA

Paliwo

11:20 – 11:40
Walka ze smogiem przez promowanie najlepszych ekopaliw węglowych – Wojciech Szulik – Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu – Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.
11:40 – 12:00
Czy biomasa jest zawsze BIO? – Marta Jach-Nocoń – specjalista ds. wdrożeń i rozwoju w P.P.U.H Zamech Zygmunt Nocoń

Kocioł

12:00 – 12:20
Czy zastąpienie wszystkich kotłów w Polsce kotłami 5 klasy rozwiąże problem smogu? – Adam Nocoń– Właściciel P.W.”BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
12.20 – 12.40
Niska sprawność spalania prawdziwą przyczyną smogu w Polsce – Artur Krasowski
12:40 – 13:00
Elektrofiltrem w SMOG – dr Robert Kubica – Politechnika Śląska
13:00 – 14:00
Lunch w Restauracji Grand / TARGI

Użytkownik

14:00 – 14:20
Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza dzięki małoemisyjnym technikom palenia – Wojciech Treter – Redaktor Naczelny CzysteOgrzewanie.pl

Komin

14:00 – 14:20
Wpływ parametrów technicznych kominów na emisję zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe– dr inż. Krzysztof Drożdzol – Cech Kominiarzy Polskich

Ubóstwo Energetyczne

14:40 – 15:00
Ubóstwo Energetyczne w Polsce / Raport z badania KANTAR TNS – dr Tomasz Herudziński – Kierownik Pracowni Badań Społecznych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:00 – 15:20
Przerwa kawowa / TARGI
15.20-15.40
Realny Związek między smogiem, a średnią długością życia – dr Paweł Bogacz – Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
15:40 – 16:00
Węgiel najtańszym paliwem dla ogrzewnictwa indywidualnego w perspektywie 5 lat – dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – Katedra Rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podsumowanie

16:00 – 16:20
Podsumowanie – Łukasz Horbacz– Prezes Zarządu IGSPW
16:20 – 16:40
Przerwa kawowa / TARGI
20:00 – 03:00               Uroczysty Bankiet
SOBOTA 01/06
07:00 – 10:00              Śniadanie
11:00                            Koniec doby hotelowej

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla, 05/2019 Zakopane

Uploaded by IGSPW polski-wegiel on 2019-06-19.