Polski węgiel w kraju i za granicą

BDO: nowy numer rejestrowy – nowe obowiązki

Informacja w związku z obowiązkiem podawania indywidualnych numerów rejestrowych nadawanych przez Marszałka Województwa przy dokonywaniu wpisu do rejestru (numer BDO). Minister Środowiska w wydanym w styczniu tego roku komunikacie wskazał, że z dniem 24 stycznia 2018...

Nowe obowiązki dla sprzedawców węgla już od 12 września

Zaczęło się odliczanie dni do wejście w życie przepisów dotyczących norm jakości dla węgla i pozostałych paliw stałych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej...

Normy Jakości Węgla: ustawa zacznie obowiązywać 12/09/2018.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została dziś opublikowana w dzienniku ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018, pozycja 1654 -...

Zabójcza pułapka na sprzedawców węgla

Trwa odliczanie dni do wejścia w życie nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Wciąż czekamy na opublikowanie w dzienniku ustaw zmienionych przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, co zgodnie z...

Normy Jakości Węgla – ważne terminy

Przypominamy, że w dniu 7 sierpnia Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od jej...

Normy jakości paliw stałych: Ruszyły zapisy na szkolenia dla sprzedawców węgla

Szanowni Państwo, Rozpoczęliśmy już rejestrację uczestników naszego cyklu szkoleń dla sprzedawców węgla, dotyczących nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Ich celem jest przedstawienie najważniejszych kwestii prawnych i...

Uwagi IGSPW do pakietu rozporządzeń stanowiących Normy Jakości dla Węgla

Katowice, dnia 20 sierpnia 2018 roku IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA Lompy 14, 40-955 Katowice NIP 634-281-48-03, KRS 0000445236 www.polski-wegiel.pl   Szanowny Pan Tadeusz Skobel Podsekretarz stanu Ministerstwo Energii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507...

Sprzedawcy węgla w pełnej mobilizacji

Sprzedawcy węgla przygotowują się do kolejnego sezonu grzewczego. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę ciągle niewystarczającą podaż ze strony polskich kopalń. Jednak w tym sezonie największym zmartwieniem składów opału są nowe obowiązki w zakresie monitorowania i...

Normy Jakości Węgla – Izba chce wspierać ME w kampanii informacyjnej

W dniu 13/08/2018 IGSPW wystosowała pismo do Ministra Energii (Pismo_ME_broszura) z propozycją wsparcia ME w zakresie współpracy w ramach informowania firm o Normach Jakości dla Węgla i zakresie ich...

Normy: Rozporządzenia ponownie w konsultacjach

Nowe projekty, załączniki, uzasadnienia + OSR zostały już umieszczone na RCL. Termin zgłaszania uwag 21 sierpnia (wtorek). Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294809 Projekt...

O Izbie

Izbę powołały w dniu 20 kwietnia 2012 r., podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu węglem, na Walnym Zebraniu Założycielskim w Katowicach. Bezpośrednim impulsem utworzenia Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla było objęcie sprzedaży wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym.

 

Do głównych zadań Izby należą:

  • Prezentowanie wobec organów Państwa interesów naszego środowiska w zakresie rozwiązań gospodarczych , prawych i podatkowych,
  • Integrację naszego środowiska gospodarczego i w sprawach szczególnej wagi wypracowywanie stanowiska wobec władz państwowych i krajowych producentów węgla,
  • Promocję polskiego węgla w kraju i za granicą,
  • Kreowanie i wspieranie wszystkich inicjatyw służących budowaniu pozytywnego wizerunku sprzedawców węgla, a zwłaszcza promowanie rzetelności w prowadzeniu działalności oraz związanych z nią zasad etycznych,
  • Służenie członkom Izby pomocą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz prowadzenie monitoringu rynku sprzedaży węgla.