Polski węgiel w kraju i za granicą

Normy Jakości Węgla – Izba chce wspierać ME w kampanii informacyjnej

W dniu 13/08/2018 IGSPW wystosowała pismo do Ministra Energii (Pismo_ME_broszura) z propozycją wsparcia ME w zakresie współpracy w ramach informowania firm o Normach Jakości dla Węgla i zakresie ich...

Normy: Rozporządzenia ponownie w konsultacjach

Nowe projekty, załączniki, uzasadnienia + OSR zostały już umieszczone na RCL. Termin zgłaszania uwag 21 sierpnia (wtorek). Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294809 Projekt...

IGSPW włączona w działania inicjatywy Górnictwo OK

W dniach 9-11 sierpnia br., w Katowicach miała miejsce konferencja Społeczny PRE_COP24 w której wzięli udział najwięksi polscy producenci węgla: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, firmy kooperujące z...

Odpowiedź Ministra Energii na interpelację poselską ws. norm jakości węgla z 13/07/2018r.

Poniżej odpowiedź Ministra Energii na interpelację Pana Posła Pawła Bańkowskiego i Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego z dnia 3 marca 2018 r. nr K8INT 20973 w sprawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2018 r. pakietu rozwiązań prawnych regulujących jakość...

Uwagi IGSPW do Ministra Energii ws. Norm Jakości dla Węgla 12/02/2018r.

Katowice, dnia 12 lutego 2018 roku                                                                                         MINISTERSTWO ENERGII                                                                                          Minister Energii Sz. P. Krzysztof...

Uwagi IGSPW do Ministra Energii ws. Norm Jakości dla Węgla 23/04/2018r.

Katowice, dnia 23 kwietnia 2018 roku   MINISTERSTWO ENERGII                                                                                          Minister Energii Sz. P. Krzysztof Tchórzewski Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa   Szanowny Panie Ministrze, W związku...

UPRAWNIENIA  INSPEKCJI  HANDLOWEJ  W RAMACH KONTROLI  SKŁADÓW  WĘGLA (stan na 23 lutego 2018 roku)

  NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY O INSPEKCJI HANDLOWEJ (ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r.) :   Inspekcja dokonuje kontroli m.in. w zakresie: legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą spełniania...

Uwagi IGSPW do ustawy o normach jakości węgla do Marszałka Senatu RP (11/07/2018r/)

Katowice, 11 lipca 2018 r.   Szanowny Pan Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP Wiejska 6/8 00-902 Warszawa   Szanowny Panie Marszałku W dniu 5 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości...

Uwagi IGSPW do projektu ustawy o podatku akcyzowym 14/06/2018

Katowice, 14/06/2018r. Sz. P. Andrzej Szlachta Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa W nawiązaniu do skierowanego do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym...

Colatrans Polska 2018

W dniach 4-5 czerwca br. odbyły się międzynarodowe targi branżowe Coaltrans Polska w Sopocie. Podczas targów Izbę reprezentował jej Prezes - Łukasz Horbacz, który przedstawił wykład na temat zmian w przepisach i ich wpływu na rynek węgla opałowego. Cała prezentacja...

O Izbie

Izbę powołały w dniu 20 kwietnia 2012 r., podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu węglem, na Walnym Zebraniu Założycielskim w Katowicach. Bezpośrednim impulsem utworzenia Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla było objęcie sprzedaży wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym.

 

Do głównych zadań Izby należą:

  • Prezentowanie wobec organów Państwa interesów naszego środowiska w zakresie rozwiązań gospodarczych , prawych i podatkowych,
  • Integrację naszego środowiska gospodarczego i w sprawach szczególnej wagi wypracowywanie stanowiska wobec władz państwowych i krajowych producentów węgla,
  • Promocję polskiego węgla w kraju i za granicą,
  • Kreowanie i wspieranie wszystkich inicjatyw służących budowaniu pozytywnego wizerunku sprzedawców węgla, a zwłaszcza promowanie rzetelności w prowadzeniu działalności oraz związanych z nią zasad etycznych,
  • Służenie członkom Izby pomocą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz prowadzenie monitoringu rynku sprzedaży węgla.